Fjölmenning á ferð og flugi.

Unnur Dís Skaptadóttir. (2004). Fjölmenning á ferð og flugi. Í Úlfar Hauksson (ritstj.). Rannsóknir í félagsvísindum V. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

https://skemman.is/handle/1946/8625