Arter som artefakter och intrång.

Kjartansdóttir, K. & Schram, K. (forthcoming 2020). Arter som artefakter och intrång. In L. Gustafsson Reinius (ed.), Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse. Stockholm: Nordiska Museet.