Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna.

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir. (2012). Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna. Í Birna Lárusdóttir (ritstjóri), Árbók hins íslenzka fornleifafélags (bls. 91-112). Reykjavík: Hið íslenzka Fornleifafélag.

https://www.academia.edu/5887620/Etn%C3%B3graf%C3%ADsk_endurn%C3%BDjun_%C3%ADslenskra_safna_Renewing_the_Ethnographic_in_Contemporary_Museums_in_Iceland_