Orðræða þróunar og andóf gegn henni: Samanburður á birtingarmyndum þróunarorðræðu á Íslandi og erlendis.

Helga Tryggvadóttir. (2011). Orðræða þróunar og andóf gegn henni: Samanburður á birtingarmyndum þróunarorðræðu á Íslandi og erlendis. (Lokaverkefni til MA-gráðu í þróunarfræðum við Háskóla Íslands). Sótt af https://skemman.is/bitstream/1946/8077/1/or%c3%b0r%c3%a6%c3%b0a%20%c3%ber%c3%b3unar.pdf