Polscy migrancy w Islandii.

Napierala, J. & Wojtyńska, A. (2011). Polscy migrancy w Islandii. In Pawel Kaczmarczyk (ed.), Mobilność i migracje w dobie transformacji, Warsaw: Scholar.